Building for good

Diensten

Begeleiding van Subsidietrajecten

Het is niet algemeen bekend, maar voor veel innovaties, ontwikkelingen en
toepassingen zijn subsidiekansen beschikbaar. Dit extra financiële steuntje in de rug
kan het verschil maken tussen het succes van een innovatie of het totstandkomen
van een ontwikkeling. Een subsidie kan ook helpen om de financiële uitdagingen te
overwinnen, vooral wanneer u zich inzet voor vergaande duurzame of circulaire
bouwprojecten.

Diensten voor Leveranciers en Producten

Building for Good begeleidt bedrijven en organisaties in subsidietrajecten door ervoor
te zorgen dat de juiste deskundigen aan tafel zitten. Deze expertise wordt vaak
samengebracht nadat u via Building for Good een Roadmap volgt.

Circulaire en Duurzame Gebouwen

Door Building for Good al in een vroeg stadium van het project te betrekken, kunt u
maximale voordelen halen uit subsidiemogelijkheden. Het voordeel van een vroege
betrokkenheid is dat er nog sturing mogelijk is, bijvoorbeeld in de inkoopfase.
Building for Good biedt volledige ondersteuning, inclusief subsidietrajecten voor
circulair bouwen, GPR-Gebouw en BREEAM-certificering, om het project succesvol
te realiseren.

Scroll to Top