Building for good

Diensten
Gebouw- en materialenpaspoort

Met een eigen gebouwpaspoort en materiaalpaspoort krijgt u de mogelijkheid om
circulaire projecten op een meetbare manier te realiseren. Het voordeel van deze
paspoorten is dat u daadwerkelijk kunt aantonen dat het bouwproject circulair is.
Hierdoor kunnen de grondstofketens effectief worden gesloten; ondersteund door
terugname- of terugkoopgaranties. Dit leidt tot financiële voordelen voor alle
betrokken partijen, omdat materialen op hoogwaardige wijze kunnen worden
hergebruikt en niet langer als sloopkosten, maar als opbrengsten worden
beschouwd.

Building for Good biedt zowel fabrikanten en leveranciers als eindgebruikers de
mogelijkheid om materiaalpaspoorten/ gebouwpaspoorten en terugnamecertificaten
te ontwikkelen. In deze materiaalpaspoorten kan ook de restwaarde van materialen,
producten en grondstoffen worden berekend.

Voor de opbouw van onze gebouwen- en materialenpaspoort hebben wij gekeken
naar Europese wetgeving. Met name de indicatoren vanuit de Levels spelen hierin
een belangrijke rol. Daarnaast voldoen onze gebouwen- en materialenpaspoorten
aan de regels gesteld vanuit EU Taxonomy. Hierdoor bent u alvast klaar voor de
toekomst!

Praktijkvoorbeeld

In samenwerking met Cladding Point hebben we het duurzame concept Cirpa
ontwikkeld. Met behulp van een materiaalpaspoort krijgen de sandwichpanelen een
identiteit, wat mogelijke risico’s verkleint en hoogwaardig hergebruik mogelijk maakt.
Cirpa biedt een terugnamegarantie en beschikt over een materiaalpaspoort.

Praktijkvoorbeeld

Uitgeverij Davo in Deventer is gebouwd als een uiterst circulair gebouw. Alle
leveranciers hebben voor de bouw een terugnamegarantie verstrekt, die is
opgenomen in het gebouwpaspoort. Hierdoor kan de restwaarde van het pand over
een periode van 25 jaar worden berekend. De eigenaar van het pand heeft nu al een
indicatie van de opbrengsten bij de mogelijke terugkeer van het gebouw in de keten.

Scroll to Top