Building for good

Over ons

Wat doet Building for Good eigenlijk om de circulaire economie te versnellen? Hieronder meer over de input van praktische kennis,  verbinden, opleiden, ontmoeten en de mensen achter Building for Good.

wie we zijn

Building for Good houdt zich bezig met circulaire uitvragen. We werken samen met overheden, woningcorporaties en ontwikkelaars om goede, meetbare circulaire uitvragen neer te zetten.

We jagen de circulaire economie aan met pilotprojecten. Building for Good werkt voor en met de overheid en de particuliere markt. Door pilotprojecten neer te zetten versnellen we aan beide kanten. Een ultieme vorm van transitie versnellen. Zo maken we de casussen voor de toekomst.

Building for Good bestaat uit oprichter Cor van Dijken  (directeur),  Gertjan Bruins (biobased expert) en Francisco Navarro (bestuur). Building for Good is een platform dat de circulaire economie vooruit wil helpen en mensen wil opleiden tot circulair expert. Onze organisatie bestaat uit een projectbureau en een stichting die de circulaire economie promoot.

Naast ons kernteam werkt onze organisatie trots samen met een toegewijd team van experts. Afhankelijk van de specifieke eisen van het project, beschikken we over de flexibiliteit om deze deskundigen in te zetten om te waarborgen dat we consistent werk van de hoogste kwaliteit leveren.

wat we doen

Om de circulaire economie te versnellen werken we met een vast team aan medewerkers. We werken met partners uit heel Nederland aan maatschappelijke, circulaire vraagstukken. We begeleiden en adviseren bedrijven en overheden. We brengen de praktische kennis in, lossen de knelpunten op en verbinden partijen aan elkaar.

Stichting Building for Good

Building for Good is zeer actief op het maatschappelijk vlak. Onder het mom kennis delen is het nieuwe geven, wordt er input gegeven voor circulaire leergangen en trainingen. De stichting geeft studenten en ondernemers handvatten om zelf de circulaire handschoen op te pakken.

De Stichting is een van de initiatiefnemers van het MEC (Materials Experience Centre) in Zwolle. Dit is een kenniscentrum gericht op de circulaire economie. Het MEC is de groene huiskamer van Zwolle een ontmoetingsplek voor studenten, marktpartijen en burgers. Er wordt uitleg gegeven over de circulaire economie, producten, en advies over het opzetten van duurzame bedrijfsmodellen. Studenten van het Deltion College worden hier opgeleid tot circulair expert.

Wilt u samenwerkingspartner worden, neem contact op met ons info@buildingforgood.nl

Projectbureau Building for Good

Het projectbureau werkt vanuit het MEC in Zwolle. Onze diensten zijn voor de hele keten, daarom werken we samen met veel partners die door heel Nederland gevestigd zijn. Of het nu gaat om aan agrariërs die een meer circulaire bedrijfsvoering willen realiseren of leveranciers die een LCA of EPD willen voor hun biobased product, Building for Good staat voor u klaar! We helpen verder bij het maken van bestemmingsplannen of bij het realiseren van een circulaire woonwijk. Geen circulaire wens is te gek.

Voor specifieke uitvragen graag contact opnemen met info@buildingforgood.nl

Cor van Dijken

Directeur / Oprichter

Durf te vragen

Building for Good is een duurzame sparringpartner voor ieder project of iedere ontwikkeling. Bij iedere stap richting een circulaire economie kan Building for Good de klant bijstaan.

Building for Good heeft een breed arsenaal aan opdrachtgevers, maar is vaak ook betrokken bij initiatieven van de overheden. Een greep uit de werkzaamheden.

– Building for Good heeft een Circulair Bestemmingsplan gemaakt voor A1 Bedrijvenpark Deventer.

– We hebben meegeschreven aan het Bouwakkoord Staal (BAS). Het doel van het Bouwakkoord Staal is om het gebruik van staal in de bouw en infrastructuur verder te verduurzamen.

– Building for Good heeft in de persoon van Cor van Dijken de voorzitter voor de NEN Normcommissie Circulair Bouwen geleverd.

– Building for Good heeft meegeschreven aan de Handreiking Duurzame Bedrijventerreinen in de provincie OVerijssel. 

Het MEC in Zwolle is een kenniscentrum. Deze groene huiskamer in Zwolle is bedoeld als circulaire ontmoetingsplek voor studenten, marktpartijen en burgers. Officieel heeft het MEC de deuren nog niet geopend, maar achter de scherm wordt er hier al koortsachtig aan gewerkt;  door  partijen uit de regio Zwolle.

SDG

Wij hebben de visie en voorwaarden van de SDG Nederland ondertekend en zijn community-lid.

Zo dragen we bij aan de SDG’s:
Stichting Building for Good maakt gebruik van Sustainable Development Goals. We vinden het zeer wenselijk dat niet alleen getoetst wordt op milieudoelen, maar dat er ook aandacht is voor vrede, veiligheid en vooral het uitroeien van armoede en honger. Per project zal getoetst worden welke SDG’s passen binnen een project en worden dan meetbaar gemaakt.

sustainable-development-goals
Scroll to Top


06-20844772

Cor van Dijken ademt circulariteit en is een van de directeuren van Building for Good. Als Senior Specialist Circulaire Economie helpt hij bedrijven om hun bedrijfsvoering aan te passen voor de circulaire economie. Cor is lid van de NEN CECommissie enlkid van het EuropeseCEN committee TC350. Naast LCA deskundige, is hij ook Aerius-specialist. Cor is een aanjager van de circulaire economie. Dit doet hij als spreker, innovator en docent. Zijn motto is: ‘Zorg dat je het nest mooier achterlaat dan dat jij het aantrof!’


06-27176365

Gertjan Bruins mag zich met recht een circulaire duizendpoot noemen. Gertjan is Biobased Expert van Building for Good en Biobased Bouwen adviseur. Hij heeft een zwak voor bouwmaterialen van landbouwgebouwen. Hij heeft zich verdiept in wet- en regelgeving voor agrariërs en maakt zich hier in de gemeenteraad van Midden Groningen hard voor. Gertjan is creatief, to-the-pont, daadkrachtig, sociaal, meedenkend en heeft één doel: ‘samen de circulaire bouweconomie versnellen.’