Building for good

Circulaire Bouw tijdens De Week van de Circulaire Economie

Terugblik evenement “Biobased en Circulair Bouwen, Gemeente Kampen”

Woensdag 13 maart

Geschreven door: Cor van Dijken, Building for Good

Kampen leidt de weg in de Regio Zwolle voor biobased en Circulair Bouwen: Building for Good!

De Week van de Circulaire Economie is het grootste nationale inspiratie- en netwerkevenement voor en door circulaire ondernemers en overheden. Het is een week waarin kennismaking, workshops, rondleidingen en excursies open staan voor het grote publiek, ook in de Regio Zwolle. Gedurende de hele week konden mensen deelnemen aan activiteiten zoals kledingruil, fietsbandreparatieworkshops, Circulair pruttelzak, circulair rubber, en nog veel meer.

Op woensdag 13 maart 2024 vond in het gemeentehuis van Kampen het evenement “Biobased en Circulair Bouwen” plaats, in samenwerking met Stichting Building for Good. Dit verslag biedt een uitgebreid overzicht van de dag, inclusief de mogelijkheid om de aftermovie te bekijken.

“We gaan door tot we allemaal circulair zijn!” – Wethouder Bas Wonink

Het was een memorabele dag voor de gemeente Kampen. We kennen allemaal die evenementen waarbij een ondernemer en overheidsfunctionaris vertellen hoever ze zijn gekomen in de circulaire economie, meestal ondersteund door een PowerPoint of een excursie. Maar zo wilden ze het hier in Kampen niet aanpakken!

De gemeente Kampen wilde het anders aanpakken. In samenwerking met Stichting Building for Good organiseerden ze het evenement “Biobased en Circulair Bouwen”. Het was een evenement waarbij ketens werden getoond die al daadwerkelijk een verdienmodel hebben en worden toegepast in de bouwsector. Met levendige stands vanuit de biobased en circulaire bouweconomie met maquettes, schaalmodellen, monsters en proefstukken. Het werd een gelegenheid waar genodigde ondernemers en agrariërs met elkaar in gesprek konden gaan. Het evenement was op regionaal niveau opgezet.

Het middagprogramma begon met activiteiten voor de inwoners van de gemeente Kampen. Ze konden informatie krijgen over bijvoorbeeld biobased na-isolatie en de beschikbare subsidiemogelijkheden. Daarnaast konden ze direct vragen stellen aan de standhouders, het gemeenteloket en vertegenwoordigers van financiële instellingen zoals de Rabobank of ABN AMRO over financieringsmogelijkheden. Voor de kinderen van Kampen was er de mogelijkheid om vogelhuisjes of insectenhotels te beschilderen, of om er gewoon een mee naar huis te nemen.

Het middagprogramma liep naadloos over in het avondprogramma, waar ondernemers en agrariërs uit de gemeente Kampen vanaf 16:30 uur welkom waren.

In het begin van de avond stroomde het gemeentehuis vol met ondernemers en agrariërs. Bijna het maximale aantal bezoekers werd bereikt die in het gemeentehuis konden worden toegelaten. Samen met de standhouders waren er zo’n 130 mensen aanwezig.

Het streven is om gezamenlijk te werken aan een circulaire economie – Wethouder Erik Faber

Opening evenement:
Wethouder Erik Faber opende het evenement en schetste een toekomstbeeld van de gemeente Kampen. De gemeente streeft ernaar om voorop te lopen op het gebied van biobased en circulair bouwen door ondernemers en agrariërs actief bij deze visie te betrekken en te ondersteunen. Het doel is om gezamenlijk te werken aan een circulaire economie. Dit is ook nog eens vastgesteld in het programmaplan “Duurzaam Kampen 2024-2030”. Om deze ambitie kracht bij te zetten, werd een intentieverklaring ondertekend door Wethouder Bas Wonink en Duspot. Het doel van deze intentieverklaring is om de samenwerking tussen verschillende partijen in Kampen te versnellen, met als uiteindelijk doel een versnelling te bewerkstelligen in de transitie naar een circulaire economie in Kampen.

Na deze ambitieuze woorden mocht “19 het Atelier” deze onderbouwen met een voorbeeldproject in Kampen: het project Brede School. Dit project is volledig circulair ontworpen en heeft de laagste MilieuPrestatieGebouwen-score tot nu toe behaald in Nederland.

Vervolgens kreeg Albert Dun van Dun Agro Hemp Group het woord. Hij richtte zich tot de aanwezige ondernemers en overheidsfunctionarissen met de stelling; dat zonder hennep er geen welvaart in Nederland zou zijn geweest. In zijn presentatie onderbouwde hij deze stelling en gaf hij inzicht in de bedrijfsvoering van Dun Agro, de werkelijke cijfers over biobased bouwen en deed hij een oproep tot meer samenwerking om projecten te realiseren.

De Deelsessies:
Na een korte pauze werd de avond voortgezet met verschillende deelsessies. Deze sessies waren bedoeld om kennis te delen en inzicht te bieden in bestaande verdienmodellen van ondernemers die al actief zijn in de biobased of circulaire keten. Het doel van de sessies was om ondernemers te inspireren en informeren. De sessies werden druk bezocht en de aanwezigen gaven aan dat er nog meer behoefte was aan dit soort informatie.

Paneldiscussie
De avond werd afgesloten met een boeiende paneldiscussie onder leiding van Cor van Dijken, de directeur van Building for Good. Het panel bestond uit een diverse groep, waaronder wethouder Erik Faber van de gemeente Kampen, Jelle Weever, een ondernemer uit Kampen en tevens voorzitter van MKB Regio Zwolle, Kor Hoving, een ondernemer van HS Agri, en wethouder Bas Wonink van de gemeente Kampen.

Cor van Dijken trapte de discussie af met een scherpe stelling voor de panelleden: “Lokale overheden moeten strengere duurzaamheidseisen stellen aan nieuwe bouwprojecten, zelfs als dit leidt tot hogere kosten.” Gedurende de paneldiscussie ontstond er steeds meer overeenstemming tussen de ondernemers en de overheid, waarbij een gedeelde motivatie ontstond om de biobased en circulaire economie binnen de gemeente Kampen te versnellen. Er werden inspirerende voorbeelden gedeeld van zowel ondernemers als vertegenwoordigers van de overheid.

De beide wethouders sloten af met een oproep aan de ondernemers en agrariërs van de gemeente Kampen: “Als u vragen heeft over de circulaire economie, meldt u zich dan bij ons. We gaan samen op zoek naar antwoorden. Als u vastloopt in regelgeving of beleid, kijkt de gemeente Kampen met u mee, totdat we kunnen vaststellen dat de circulaire economie in de gemeente Kampen een succes is.”

Met deze inspirerende woorden werd het evenement “Biobased en Circulair Bouwen”, georganiseerd door en voor ondernemers en agrariërs, afgesloten en werd er aansluitend een netwerkborrel gehouden.

Netwerkborrel:
Tijdens de netwerkborrel werden de genodigden gevraagd om een beoordelingsformulier in te vullen. Hieruit bleek dat er behoefte is aan een vervolg op dit evenement van de gemeente Kampen. De avond werd gemiddeld beoordeeld met een 8. Op dit moment overweegt de gemeente Kampen hoe zij het beste kunnen inspelen op deze behoefte voor haar ondernemers en agrariërs. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

bekijk de gehele fotogalerij

Benieuwd naar het hele programma, Download het hieronder! 

Scroll to Top